Unbossom


Unbossom
magpahayag ng lihim, Maghingá ng nasa sa kalooban

English-Tagalog dictionary. 2013.